کدخبر: 6531 ۱۳:۳۵ :: ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ سرویس: اقتصادی

پویایی بخش خصوصی، موتور محرک تحقق اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی فرصت مناسبی برای تقویت بسترهای رشد وتوسعه کشور بوده که در این راه استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی و افزایش توان داخلی بسیار حائز اهمیت است.

 سونیا سهیلی - رستاخیزخبر؛ بخش خصوصی در صورت برخورداری از مدیریت توانمند و هوشمند می تواند نقش برجسته ای در عبور اقتصاد کشور از شرایط حساس کنونی و گذر از رکود داشته باشد. در این بین مردم به عنوان سرمایه گذاران بخش خصوصی می توانند با توجه به درونی کردن اقتصاد، افزایش گردش مالی در داخل و تلاش در جهت توسعه نوآوری و کارآفرینی، امکان افزایش درآمد سرانه را فراهم کرده و موجبات انباشت سرمایه، افزایش سرمایه گذاری و ارتقاء بهره وری از بخش های اقتصادی را فراهم کنند از این رو وجود بخش خصوصی قدرتمند و با انگیزه است که چنین راه سختی را همواره می کند. 

در کشورهای توسعه یافته، مسئولان در راس مدیریت کشور فعالیت بخش خصوصی را غنیمتی بزرگ دانسته و چراغ بدست به دنبال سرمایه گذاران می گردند و  برای حضور آنها فرش قرمزی از تسهیلات مختلف پهن می کنند، ولی این امر در کشور ما تا حدود زیادی مغفول مانده و در عمل گویا تمایلی به استفاده از ظرفیت های ارزشمند بخش خصوصی مشاهده نمی شود چراکه علاوه بر مهیا نبودن زیرساخت های اولیه و سنگ اندازی های گوناگون و متنوع، بروکراسی دست و پاگیر دولتی و دیوان سالاری مدیران مانع پیشرفت بخش خصوصی و به تبع آن رشد، ارتقا و توسعه شهرها و روستاها می شوند، گویا مدیران بخش های مختلف اعم از دولت و شهرداری ها ترجیح می دهند با سکون در شرایط موجود، حیاط خلوت خود را حفظ کنند. 

با تمام این تفاصیل می توان اینگونه نتیجه گرفت که گاه کوتاهی مدیران منتخب مردم در مدیریت مشکلات، به بخش خصوصی که رابطه مستقیم با مردم دارد، لطمه می زنند. 

در شرایط کنونی که لزوم بهره برداری از توان بخش خصوصی برای رشد و توسعه کشور بر هیچکس پوشیده نیست، برخی مسئولان به گونه ای دیگر رفتار می کنند که این امر در استان البرز با رنگین کمانی از اقوام، تراکم بالای جمعیت و نرخ بالای مهاجرت، بیشتر مشهود است، به این دلیل که حضور بخش خصوصی در افق دور و نزدیک البرز ترسیم شده ولی در عمل بهایی به آنها داده نمی شود. 

البرز نوپا و تازه تاسیس بیش از سایر استان ها به مشارکت بخش خصوصی نیازمند است چراکه از ابتدا در بخش های مختلف اقتصادی، فرهنگی، ورزشی، گردشگری و ... با کاستی ها چشمگیری مواجه بوده، که بودجه محدود دولتی مانع رشد و تقویت آنها می شود، بنابراین از شوراهای اسلامی دوره پنجم،  به عنوان منتخبان مردم، در حماسه 29 اردیبهشت امسال، انتظار می رود که با اشراف به کمبودها و نیازهای استان چنین موقعیت هایی را با غفلت از دست ندهند چراکه البرز نیازمند حضور پررنگ بخش خصوصی برای رشد و ارتقاء سرانه ها است.

انتهای پیام/


http://www.rastakhiznews.ir/files/1396/04/14/012739.gif
https://sapp.ir/rastakhiznews

نظرات